CARAT AĞIRLIĞI (4C)

Diamond Weight to Size Comparison Chart
Karat, bir pırlantanın ağırlığını ifade eden bir terimdir. Yirminci yüzyıldan önceki zamanlarda pırlantaların ağırlığı eşdeğer ölçülerdeki küçük keçiboynuzu tohumları ile ölçülürlerdi. Bugün kullandığımız karat kelimesi, işte bu keçiboynuzu tohumu anlamına gelen “carob seeds” adından gelmektedir.

Karat sözcüğü bazen yanlışlıkla pırlantanın boyutlarını ifade etmek için kullanılır ancak karat aslında bir ağırlık birimidir. Bir karat(200 miligram eşdeğeri)100 ‘puana’ bölünebilir. 0.75 karatlık bir pırlanta aynı zamanda ’75 puan’ ya da 3 / 4 karatlık bir pırlanta olarak tanımlanabilir.

Kuyumculukta kullanılan ve ABD’de serbestçe satılan pırlantaların çoğu genellikle en fazla bir karat ağırlığındadır. ABD’de satılan nişan yüzüklerinde kullanılan pırlantalar, ortalama olarak 1/2ct’tan daha hafiftirler.

Ham pırlantalar kesilip tıraşlanarak son halini aldığında, pırlanta toplam karat ağırlığının 2/3’ünü yitirmektedir. Büyük ve kaliteli mücevherlerde kullanılan ham pırlantalar küçük olanlarından daha az bulunabildiğinden, aynı kalitedeki iki pırlantadan iki karatlık olanı, bir karatlık olanına göre çok çok daha pahalıdır.

Pırlantaların ağırlıklarındaki artış, “yüzey” çaplarından çok daha büyük olarak gerçekleşir. İdeal kesimli bir karatlık bir pırlanta yaklaşık olarak 6.5mm genişliğe sahipken, bunun iki katı ağırlıktaki bir pırlantanın genişliği sadece 8.2mm olarak ölçülecek olup bu da %30’dan az bir artışa tekabül edecektir. Yukarıdaki tablo bunu açıklamaktadır.
Carat Weight

Pırlantanın ağırlığı karat ile ölçülür. Karat ağırlığı, pırlantanın en kolay ölçülebilir niteliğidir. “Karat” sözcüğü, eski mücevher tüccarlarının pırlantalarını tartmak için kullandıkları “carob” adı verilen keçi boynuzu tohumundan gelmektedir. Bu tohumların ağırlığı, şaşılacak derecede birbirine benzerlik gösterir. Eskiden 1 karatlık pırlanta 1 keçi boynuzu tohumunun ağırlığına eşitti. Günümüzde ise karat 0.2 gramlık (200 mg) standart bir metrik ölçüdür. Her karat 100 eşit puana bölünür. Örneğin bir çeyrek karat 25 puandır ve 0,25 ct şeklinde yazılır. Türkçe’de bu puanlara “santim” denmektedir. İki farklı pırlantanın eşit karat ağırlığına sahip olması, aynı fiyatta olmasını gerektirmez.The weight of a diamonds is generally given in carats. The term carat originated in ancient times when gemstones were weighted against the carob bean. Each bean weighed about one carat. In 1913, carat weight was standardized internationally and adapted to the metric system. One carat equals 0.2 grams – a little more than 0.007 ounce. In other words, it takes 142 carats to equal 1 ounce.

Two terms, carat and karat are often confused. In the US, karat refers to the fineness of gold alloys (pure gold is 24 karat; 14 karat is 14 parts gold and 10 parts other metals) and carat refers to gem weights.

Diamond carat weight scale
The weight of small diamonds is frequently expressed in points, with one point equaling 0.01 carats. For example, five points is a short way of saying 5/100 of a carat and fifty points equates to a half carat.

Sometimes in the jewelry trade, the term size is used as a synonym for carat weight. This is because small round diamonds having the same weight also look the same size and similar diameters. As diamonds increase in weight, their size becomes less predictable. Diamonds with a shallow cut can have a greater diameter than a deeper cut diamond with the same weight. However, you don’t want the diamond to be too shallow or it will not reflect the light properly and will have less brilliance.