Pırlantalar bir çok renklerde bulunur. Ancak kuyumcularda genelde beyaz, sarı ve daha beyaz olanları bulunmaktadır. Pırlantanın sarı renkde olması içerdiği nitrojen oranı ile ilgilidir. Milyonda bir parçanın içinde bulunması K rengi olmasını belirler.  Kural olarak pırlanta ne kadar sarı ise o kadar ucuz olmalıdır. Bunun nedeni çok basittir. Sarı taş daha az ışığı yansıtır ve parlar. Beyaz bir taş ışığ daha fazla yansıtarak daha çok parlar.

Bu konuda ki tek istisna Fantezi Kanarya Pırlantadır. Bu çok parlak sarı bir pırlantadır ve beyaz olan ile aynı fiyatlardadır. Fantezi sarı pırlantanın 4 derecesi vardır. Fantezi açık sarı – fantezi sarı – fantezi yoğun sarı – fantezi canlı sarı. Tüm bu dereceler pırlantaya fiyat açısından ekstra değer katar.

Gemological Institute of America (GIA) pırlanta renklerini belirlemek için aşağıdaki çizelgeyi belirlemiştir. D rengi, renksiz olarak kabul edilen ve en pahalı olan derecedir.

The finest and most expensive diamonds are totally without color, like a drop of distilled water. The rainbow hues a diamond flashes derive from the light it separates into the colors of a spectrum. Diamonds of lesser quality have a yellowish or brownish cast.

Judging color is a job that can be performed only by experts with proper gem labequipment. To grade color, the gemologist places the diamond under white light that is constant and free of ultraviolet rays. The stone is placed table down (that is, top down) and viewed through the pavilion. It is more difficult to judge color if the stone is already mounted.

The tested diamond is compared to a set of five master stones whose colors have been accurately graded and certified by the Gemological Institute of America.

Master Set of Grading Stones

The GIA color grading scale ranges from D through Z. (A, B and C are not used to avoid confusion with other grading systems that use only those three letters.)

  • D – E: The diamonds are colorless.
  • F – I: The diamonds are near colorless. Small stones appear colorless when mounted, but large stones appear tinted to the trained eye.
  • J – L: Slight traces of color are apparent in mounted stones only to the trained eye.
  • M – Z: Mounted stones will display a yellowish tint, even to the untrained eye.

The gemologist assigns the stones a specific letter grade. All other things being equal, the lower the color grade, the lower the stone’s value.

Unutmayın, internette satılan ürünlerde renk skalası ekranlarda daha belirgin olması için biraz abartılır. Gerçek renkler ekran görülenden farklıdır.

Kesilmiş bir pırlantada rengi ne kadar gördüğünüz pırlantanın büyüklüğü, nasıl kesildiği ve montürde olup olmadığı ile alakalıdır. Büyük taşlarda renk daha belirgin olur.
Bazı insanlar pırlantanın rengi konusunda çok hassastırlar. Size açık sarı görünen bir taş bir başka birine bembeyaz görünebilir. Genelde piyasad satılan G den I’ya kadar olan pırlantalardaki renk farkını  gözünüzle ayırt etmeniz mümkün değildir.

Renk olarak gördüğümüz şey aslında parlaklık, ateş ve  taşın ışığı nasıl yansıttğının bileşiminden oluşmaktadır.

Parlaklık taşın yüzeyinden ışığı ne kadar yansıttığıdır. Bu genellikle taşın parlaklığı ve canlılığı olarak tanımlanır ve büyük bir oranda kesimle ilgilidir. Kesim ne kadar iyi olursa parlaklığı o kadar iyi olur.

Ateş diye adlandırdığımız, taşın emdiği beyaz ışığı gökkuşağı tonlarına ayırıp ne kadar yansıtabildiğidir. Renksiz bir pırlanta bile gökkuşağının renklerini yansıtabilir.  Ateş taşın güzelliğini belirler ama sertifikalarda özel olarak beliritilmez

Pırlantanın rengi, pırlanta baş aşağı çevirlerek ve ışık altında belirlenir. Pırlantanın rengini belirlemeniz için elinizde Master Set denilen renk scalası bulunması lazımdır. Tek taşa bakarak renk  belirlenemez. Pırlantaya yukardan baktığınızda gördüğünüz, kesiminden dolayı olan ışığı yansımasıdır, renk değildir. Renk değerlendirmesi kesin bir bilim değildir. Bazen bir labratuarın verdiği değerlere diğeri karşı çıkabilir. Unutmayın renk değerlendirmesi sadece bir skaladır, En yüksek H rengi,  en düşük G ye tekamül eder. Renk skalasındaki farklar o kadar azdır ki bazen aynı laboratuara 2.ci kez götürseniz farklı bir değerlendirme yapabilirler.

Türkiye’de satılan ortalama kuyumcu sertifikalı pırlanta tektaşların renk skalası L ile N arasındadır. Uzun yıllar boyunca ve halen de genelde renk skalası en az 3 derece iyi olarak açıklanmaktadır. Örneğin H – I olarak açıklanan pırlanta tektaşlar GIA skalasında (uluslararası gerçek skala da) K – L arası gelecektir.

Renk belirlemesi belirli şartlar altında yapılır. Taşı karşılaştırcağınız Master Set ve belirli ışığın sağlandığı bir ortam olmalıdır. Genelde piyasadaki kuyumcuların yaptığı gibi sadece taşa bakarak rengine karar verebilmek imkansızdır. Ayrıca unutmayın montür üzerinde taşın renk değerlendirmesi yapılamaz. Taş montürün rengini yansitacağı için, taşın montürden çıkarılması gerekmektedir.

Tavsiye : I veya J rengi hedeflemeniz gerekir.  İyi bir montürde bu renkler daha yüksek derecedeki renkler gibi dururlar ve size daha az maaliyeti olur. Kesimi ideal, parlaklığı ve ateşi fazla olan taşları hedef almalısınız. Yuvarlak kesimlerde I – J rengi , fantezi kesimlerde H renginı tavsiye ediyoruz.

Daha beyaz taşlar arasındaki fiyat farkı renklerini daha kolay ayırt edilebilnelere göre daha fazladır.. D, E ve F renkleri renksiz olarak kabul edilir ve aralarındaki farkı gözle görebilmek çok zordur. Buna rağmen D ve E  rengi arasında ciddi fiyat farkları vardır ve  F renginden daha nadirdir.

IRenksiz sayılabilecek G,H, I ve J renkleri arasındaki farklar daha görülebilir düzeydedir. G rengi renksize yakınken, J rengi çok açık sarıya çalabilir. H ve I renginde pırlantalar renksiz sayılanlara göre daha fazla piyasada bulunur ve bu yüzden fiyatları daha makuldür.

Renge karar verebilmeniz için taşları yanyana görmeniz gerekir. Unutmayın  GIA ve AGS sertifikalı taşlarda renk konusunda emin olabilirsiniz. EGL sertifikalı taşlar GIA nın verdiği değerden daha düşük değer verebilir. Taşlara yanyana bakarken taşlar aynı ebatlarda ve aynı kesimlerde olmalıdır. Farklı kesim ve büyüklüklerdeki taşları birbirleriyle karşılaştırmassınız. Yuvarlak kesimler diğerlerinden daha parlaktır. Prenses kesimler daha koyu ve derindir. Büyük karat taşlar küçük karat taşlara göre daha fazla renklerini belli ederler.

Kuyumcular berraklığı yüksek taşın daha beyaz olduğunu söylerler. Unutmayın berraklığın renk belirlemede hiçbir önemi yoktur. Bu yanlış bilgi sizi stoklarındaki düşük renkde ve parlaklığı yüksek taşı satmak içindir.

Tavsiye: sertifikalı taşlarla karşılaştırma yapın. Eğer gördüğünüz fark sizi rahatsız ettiyse, yıllar boyu kulllanacağınızı düşünerek sizi memnun eden rengi almaya çalışın.

Rengi etkileyen bir başka faktörde florasans özelliğidir.  Floresan etkisini fiyatlara etkisi değişkendir. Amerikada güçlü floresan gösteren pırlantalar, göstermeyenlere göre 5% ile 10% arasında daha pahalı satılmasına rağmen Avrupada bunun tam tersi olarak floresan taşlar talep görmez.

Pırlantaların kesimi sadece onların şekilleri üzerinde değil aynı zamanda onlara bakıldığında gözde meydana gelecek geri yansıma üzerinde de etkilidir. İyi kesilmiş bir pırlanta son derece parlak ve çekici görünürken daha düşük kalitede kesilmiş taşlar hangi berraklık derecesine sahip olurlarsa olsunlar koyu renkte ve cansız görüneceklerdir.

İyi kesime sahip pırlantalar sadece parlak görünmekle kalmayıp aynı zamanda, aynı karat ağırlığına sahip diğer pırlantalardan daha büyük de görünürler. İdeal bir taş, daha derin kesimli taşlara göre daha parlak ve daha büyük görünecektir.

Pırlanta Anatomisi
Her pırlantanın kendisine ait ve benzersiz bir takım özellikleri ve orantıları vardır.

Çap: Tıraşlanmış bir taşın bir kenarı ile diğer kenarı arasında ölçülen genişlik uzunluğudur.

Tıraşlı üst yüzey: Pırlantanın en üstünde bulunan tıraşlı geniş yüzeydir.

Taç: Pırlantanın tıraşlı üst yüzeyinden kemerine doğru uzanan üst kısmıdır.

Kemer: Pırlantanın tacı ile bombesinin birleştiği kenardır.

Bombe: Pırlantanın kemerinden kuletine doğru uzanan alt kısmıdır.

Derinlik: Pırlantanın tıraşlı üst yüzeyinden kulete kadar ölçülen toplam yüksekliktir.

Kulet:Tıraşlı bir pırlantanın en alt kısmındaki küçük yüzey ya da noktadır.

Parlaklık, Saçılım ve Parıldama

İyi bir orantıya sahip pırlantalar üç farklı özellik gösterirler: parlaklık, saçılım ve parıldama

Bir pırlantanın yüzeyine çarpan ışık demetleri, ya pırlantanın tıraşlı üst yüzeyinden geri yansırlar ya da pırlantanın içine girerler. Yansıyan bu ışıma, pırlantanın parlaklığı olarak kabul edilir. Parlaklık, taşın içine bakıldığında görülen beyaz ışığın parlamasıdır. Işık pırlanta içinde hareket ederek kırılıma uğrayarak spektral renklerine ayrışır. Bu olaya saçılım adı verilir. Parlama, beyaz ışığın kendisini oluşturan renklere ayrılması sonucu oluşur. Pırlanta ileri geri hareket ettirildiğinde oluşan renk parlamasına parıldama adı verilir.